» Kirjaudu 

Työ ja tienaaminen

Työelämää

Opit

 • tunnistamaan ja tutkimaan eri tyyppisiä ammatteja
 • hahmottamaan omia kiinnostuksen kohteitaan työelämän suhteen
 • ymmärtämään, kuinka rahaa ansaitaan ja miksi sitä verotetaan.

Avaintermit

 • ura
 • työ
 • palkka
 • tulonlähteet
 • unelmat
 • taloudellinen hyvinvointi
 • rikas elämä
 • taloussuunnitelma
 • palkkakuitti
 • Miksi Jarkko halusi mennä töihin eikä käydä koulua?
 • Mitä hyötyä siitä voisi olla, että käy koulut kunnolla?
 • Miten Jarkko olisi voinut ratkaista asian niin, että hän käy koulua ja silti voisi tienata rahaa?
 • Mitä Jarkon olisi ollut hyvä selvittää ennen töiden aloittamista ja koulun lopettamista?
 • Miten Fanni onnistui hankkimaan itselleen sähköpotkulaudan?

MiniZaldo 6.testi

Töihin mahdollisimman pian, viis koulusta! Fanni on väärässä sanoessaan: ”Mutta jos käyt koulut, sulla on paremmat mahdollisuudet elää sellaista elämää kuin haluat.” (1-5 tähteä)

1 tähti: Täysin samaa mieltä. Töihin 14-vuotiaana, niin 16-vuotiaana voi olla jo rahat kevytmoottoripyörään!

2 tähteä: Kyllä, näin varmaan ajattelen. Eikö kouluja voi käydä myöhemminkin?

3 tähteä: Hmmm… vähän kahden vaiheilla. Toisaalta houkuttaisi jo tienata rahaa, toisaalta koulukin olisi hyvä hoitaa kunnolla.  

4 tähteä: No ei kyllä. Töitä ehtii tehdä myöhemminkin, ja eikö koulu ole vähän niin kuin lasten työtä?

5 tähteä: Täysin, totaalisen eri mieltä. Koulut ensin kunnolla, samalla voi miettiä mitä sitä haluaa työkseen tehdä.

6.1 Työelämää

Työelämää

Työ tuo tekijälleen rahaa ja opettaa uusia taitoja. Lisäksi se voi tehdä ihmisten elämää ja maailmaa paremmaksi sekä tuoda mukanaan uusia kavereita. Työ on usein myös mukavaa (mutta ei tietenkään aina). On kuitenkin aina hienoa, että voi tehdä työtä!

 

Kotona töissä

Lapsen arkeen kuuluu yleensä koulua, lepoa, leikkiä ja vapaa-aikaa. Lisäksi lapsen vastuulla on monessa perheessä sovituista kotitöistä huolehtiminen, minkä avulla oppii uusia taitoja ja ottamaan vastuuta. Molemmat ovat tärkeitä asioita myöhemmin elämässä.

 

14-vuotiaana voi aloittaa kevyet työt

Suomen lain mukaan alle 13-vuotiaat lapset eivät voi vielä mennä työpaikkaan eli palkattuun työsuhteeseen töihin. Lisäksi lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen koulunkäyntiään, terveyttään tai kehitystään. Sinä vuonna kun nuori täyttää 14 vuotta, voi hän alkaa tehdä lyhyitä jaksoja kevyttä työtä.

Tehtävät

Tehtävä 1

Mitä seuraavista töistä alle 13-vuotiaat voivat hyvin tehdä?

 • Tehdään 3-4 hengen ryhmissä.
 • Tehdään ensin joka ryhmässä paperilaput, joihin kirjoitetaan seuraavat ammatit: poliisi, sairaanhoitaja, ohjelmoija, opettaja, yrittäjä, myyjä, johtaja, some-vaikuttaja, ammattiurheilija, nuorisotyöntekijä. Teipataan paperilappujen taakse teippi niin, että lappu voidaan kiinnittää otsaan.
 • Istutaan ryhmissä ympyrän muotoon. Jokainen pelaaja ottaa näkemättä lappujen kirjoitusta yhden paperilapun ja kiinnittää sen otsaansa tekstipuoli muihin pelaajiin päin.
 • Pelin tarkoitus on arvata omaan otsaan kiinnitetty ammatti kysymällä ryhmän muilta jäseniltä kysymyksiä, joihin he voivat vastata vain kyllä tai ei. 
 • Pelin säännöt: 
  • Ensimmäinen pelaaja kysyy esimerkiksi kysymyksen Teenkö töitä koulussa? Jos vastaus on kyllä, pelaaja voi kysyä heti perään toisen kysymyksen, kuten esimerkiksi Työskentelenkö luokkahuoneessa? Jos vastaus on taas kyllä, pelaaja kysyy uuden kysymyksen kunnes hän a) arvaa ammatin oikein tai b) vastaus hänen kysymykseen on ei. Jos vastaus on ei, vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.
  • Jos ammattia on vaikea arvata, voivat ryhmän muut pelaajat antaa pelaajalle vihjeitä (ei liian helppoja).
 • Keskustellaan pelin lopuksi eri ammateista yhdessä koko luokan kesken seuraavien kysymysten avulla:
  • Oletko kuullut aiemmin ammatista, joka sinulla oli otsassasi?
  • Tiedätkö ketään, joka olisi oikeasti siinä ammatissa?
  • Mitä tämä henkilö tekee?
  • Kuka on yrittäjä?
 • Tehdään itsenäisesti.
 • Tee Koululaisen sivulla oleva ammatinvalintatesti
 • Mitä ammattia sinulle suositellaan?
 • Kirjaa vastauksesi ylös ja valmistaudu jakamaan se & kertomaan siitä muulle luokalle.
 • Tehdään kaverin kanssa tai 3-4 hengen ryhmissä.
 • Tutustu(kaa) Ylen uutiseen viikkorahoista. 
 • Selvitä uutisesta, kuinka paljon alakouluikäiset saavat keskimäärin viikkorahaa. Mieti myös vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
  • Pitäisikö viikkoraha maksaa palkkana tehdyistä kotitöistä vai saada ilman kotitöiden tekemistä? Miksi? Miksi ei?
 • Kirjaa ylös vastaus kysymykseen mahdollisine perusteluineen ja valmistaudu esittämään ne muulle luokalle.

6.2 Koulutus- ja palkkatasojen vertailua

Miten saada rahaa?

Yleisin tapa saada rahaa on tehdä töitä eli ansaita palkkaa. Erilaisiin töihin ja ammatteihin voi päätyä monia reittejä pitkin. Yhteistä eri ammateille ja töille on usein kuitenkin se, että päästäkseen tekemään töitä on ensin hankittava osaamista niitä varten.

Osaamista ja taitoja voi jokainen kasvattaa

Osaaminen ja taidot karttuvat yleensä koulutuksen ja kokemuksen kautta. Koulutuksen avulla voi oppia ja ymmärtää uusia asioita ja kokemuksen kautta ne tuodaan käytännön osaamiseksi. Jotkut ammatit voivat vaatia vain lyhyen kuukausien koulutuksen ja kokemuksen, kun taas joihinkin ammatteihin vaaditaan pitkä, melkein kymmenen vuoden koulutus ja useiden vuosien työkokemus.

Mitä ahkerammin ammatissa vaadittavia tietoja ja taitoja opiskelee, sitä paremmin on mahdollisuuksia saada juuri sellainen ammatti, mistä haaveilee. Tietojen ja taitojen karttuminen näkyy yleensä myös parempana palkkana.

Mitä sinä osaat tai haluat osata?

Palkkaa voi nykyään ansaita monenlaisella osaamisella. Netin kautta voi löytää omalle työlle tai omille tuotteille asiakkaita ympäri maailmaa. Yhteistä kaikille hyvin palkatuille osaajille on korkean tason osaaminen ja ahkeruus. Omaan osaamiseen kannattaakin panostaa jo kouluikäisestä lähtien opiskelemalla ahkerasti sekä hankkimalla monipuolista työkokemusta.

Kannattaa myös selvittää, mikä itseä kiinnostaa ja mitä haluaa tehdä – tällaisten asioiden opiskelu ja töiden tekeminen tuntuu paljon kivemmalta. Joskus voi jopa tuntua, että tekee sitä mitä on aina halunnut tehdä ja saa siitä vielä rahaa!

Tehtävät

Tehtävä 1

 Mitkä asiat yleensä vaikuttavat palkkaan?

Tehtävä 2.

Miten voit saada lisää taitoja ja osaamista?

 • Tehdään itsenäisesti tai parin kanssa.
 • Tutustu kuuteen eri uravaihtoehtoon. Vertaile ammattien mielekkyyttä, vaativuutta ja palkkatasoa.
  • Minkä ammatin valitsisit näistä ja miksi?
  • Mikä merkitys palkalla on valinnassasi?
  • Perustele ja kirjoita vastauksesi ylös.
  • Huomaa, että koulutuspolut ja palkat ovat keskimääräisiä ja voivat vaihdella yksittäisten ammatinharjoittajien välillä.
 • Eikö löytynyt mieleistä uravaihtoehtoa, johon tutustua? Eipä hätää, valitse itseäsi kiinnostava ura- tai ammattivaihtoehto ja etsi siihen liittyvää tietoa.
  • Minkälainen on tyypillinen työn kuvaus?
  • Minkälainen koulutus ammattiin vaaditaan?
  • Minkälainen on keskimääräinen palkka ammatissa?
AmmattiTyön kuvausKoulutusPalkka
Kemisti

Kemisti tutkii aineita sekä niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Laboratoriossa tehtävän tutkimus- ja kehitystyön lisäksi tarjolla on hallinnollisia töitä ja markkinointitehtäviä.

Ammatissa tarvitaan kemian tuntemusta, luovuutta, tarkkuutta ja yhteistyötaitoja.

Koulutuspolut vaihtelevat (kesto noin 5 vuotta)Kuukaudessa
4 554 €
Sisällöntuottaja

Sisällöntuottaja tuottaa sähköistä sisältöä (tekstiä, kuvia, videoita) nettiin ja muihin julkaisukanaviin.  Työn sisältö voi liittyä esim. markkinointi-, tiedotus-, opetus- tai tapahtuma-alaan.

Ammatissa tarvitaan kohdeyleisön tuntemusta, kirjoitus- ja esiintymistaitoa, tietoteknistä osaamista sekä luovuutta.

Koulutuspolut vaihtelevat (kesto noin 2-3 vuotta)Kuukaudessa
2 625€
Mikrotukihenkilö

Mikrotukihenkilöt työskentelevät tietotekniikan laitteiden, ohjelmistojen ja verkkojen tukitehtävissä yrityksissä ja organisaatioissa. Keskeistä työssä on käyttäjien opastaminen ja vikatilanteiden selvittäminen.

Ammatti edellyttää tietoteknistä osaamista, oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja palveluhenkisyyttä.

Koulutuspolut vaihtelevat kesto 2-4,5 vuotta)Kuukaudessa
2 652 € 
Nuoriso-ohjaaja

Nuoriso-ohjaaja työskentelee nuorten parissa ohjaustyössä. Tehtäviin kuuluu vapaa-ajan toiminnan suunnittelua, toteutusta ja edellytysten luomista. Nuoriso-ohjaajat tekevät useimmiten kenttätyötä nuorten parissa esimerkiksi nuorisotiloissa. 

Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, suunnittelukykyä ja vastuullisuutta.

Koulutuspolut vaihtelevat kesto 2-4,5 vuotta)Kuukaudessa
2 800 €
Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan monipuolisiin tehtäviin kuuluu hoitotyötä, lääkehoitoa, tutkimuksien tekemistä sekä neuvontaa, ohjausta ja tukemista.

Ammatissa tarvitaan hyviä tietoja ja käytännöllisiä taitoja, vuorovaikutustaitoja, stressinsietokykyä sekä erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta.

Koulutuksen kesto 3,5 vuottaKuukaudessa
3 185 €
Muurari

Muurarit tekevät rakennustyömailla perustusten, seinien ja pilareiden muurausta sekä rappaus- ja laatoitustöitä. 

Ammatissa tarvitaan monipuolisia kädentaitoja, eri työtekniikoiden hallitsemista, suunnittelutaitoja ja huolellisuutta.

Koulutuksen kesto 2-3 vuottaKuukaudessa
3 300 €
YrittäjätYrittäjä on henkilö, jolla on oma yritys. Yrittäjä on itse vastuussa oman yrityksensä toiminnasta ja on itsensä pomo. Yrittäjän yritys voi valmistaa erilaisia asioita tai tuottaa erilaisia palveluita. Yritykset voivat olla pieniä, yhden henkilön työllistäviä yrityksiä tai suuria, kymmeniä tai satoja henkilöitä työllistäviä yrityksiä.Koulutus vaihteleePalkka vaihtelee
Ammatti X???
 • Tehdään itsenäisesti tai pareittain.
 • Työssä arvostetaan yleensä eniten jotain seuraavista asioista:
  • mielenkiintoinen työ
  • työn merkitys
  • työssä kehittyminen
  • korkea palkka
  • kivat työkaverit
  • hyvät työajat
  • pitkät lomat
  • työskentelytilat.
 • Mikä teille olisi tärkeintä? Valitkaa edellä olevasta listasta kolme tärkeintä asiaa, joita arvostaisitte työssä eniten ja perustelkaa valintanne. 
 • Kirjatkaa valitsemanne asiat ylös ja perustele valintasi parille tai muille ryhmäsi jäsenille.

6.3 Verot tulee maksaa

Mitä verot ovat?

Yhteiskunta tarvitsee rahaa, jotta se voi ylläpitää toimintojaan. Verot ovat pakollisia maksuja, joita kerätään useasta eri kohteesta Suomessa valtiolle, kunnille ja kirkolle. Ihmisten pitää esimerkiksi maksaa veroja saaduista tuloista kuten palkasta ja opintorahasta. Kaikkein pienituloisimpien tuloista ei kuitenkaan kerätä veroja. Myös yritykset maksavat veroja.

 

Veroja on eri tyyppisiä

Veroja maksetaan yleensä erilaisista saaduista tuloista. Veroja maksetaan myös joka kerta kun ostaa kaupasta jotain, koska tuotteiden ja palvelujen hintaan sisältyy veroja. Jos ostat esimerkiksi viidellä eurolla karkkia, maksat veroja viidestä eurosta yli 50 senttiä.

 

Mihin verorahat käytetään?

Veroja kerätään julkisen sektorin eli terveydenhuollon, koulujen ja muiden kansalaisten palvelujen rahoittamiseksi. Veroilla kustannetaan myös esimerkiksi katuvalojen sähkö ja leikkipuistojen sekä urheilukenttien kunnossapito. Verojen määrästä ja käytöstä päättää kuntien ja valtion hallinto.

Tehtävät

Tehtävä 1.

Mitä veroja Suomessa kerätään? Valitse oikein tai väärin.

Tehtävä 2.

 • Tehdään ryhmässä tai koko luokan kesken.
 • Kotikunnallanne (kaupungillanne) on rajattu määrä veroeuroja käytettävissä. Rahat eivät kuitenkaan riitä ihan kaikkeen, vaan pitää tehdä valintoja, mihin rahaa käytetään ja mihin ei. 
 • Valitkaa alla olevasta listasta kolme kohdetta, johon verorahanne riittävät:
  • urheilukenttien ylläpito
  • kouluruoan parantaminen
  • taidekerhojen järjestäminen
  • katuvalaistus
  • oppikirjat kaikille oppilaille
  • maksuttomat koulumatkat.
 • Kirjoittakaa vastauksenne ja mielipiteenne perusteluineen ylös ja valmistautukaa jakamaan ne muille.
 • Tehdään itsenäisesti tai parin kanssa.
 • Tutustu Veronmaksajain keskusliiton sivuun palkoista ja veroista ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
  • Paljonko palkansaaja saa itse 2000€/kk palkasta (sininen polku: Maksetaan palkansaajalle)?
  • Paljonko veroja ja muita vähennyksiä palkansaajalta vähennetään 2000€/kk bruttopalkasta?  (laskukaava: bruttopalkka – maksetaan palkansaajalle  = verot ja muut vähennykset)
  • Entä 3500€/kk palkasta?
 • Pohtikaa parin kanssa onko oikein vai väärin, että suuremman palkan saaja saa verojen ja muiden maksujen jälkeen suhteessa vähemmän nettopalkkaa kuin pienempää palkkaa saava.
 • Kirjoita vastauksenne ja mielipiteenne perusteluineen ylös ja valmistautukaa jakamaan ne muun luokan kanssa.
 • Tehdään itsenäisesti tai parin kanssa.
 • Tutkikaa Veronmaksajien keskusliiton sivua veroeurojen käytöstä. Sivulla ylin kaavio, kertoo kuinka monta senttiä yhdestä kerätystä veroeurosta käytetään mihinkin kohteeseen. 
 • Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:
  • Kuinka monta senttiä yhdestä eurosta käytetään sosiaaliturvaan? 
  • Entä koulutukseen?
  • Entä armeijaan?
 • Sivulla alin kaavio näyttää luvut miljoonina euroina yhteensä, lukuja voi myös tarkentaa klikkaamalla niihin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:
  • Kuinka monta miljoonaa veroeuroista käytetään koulutukseen?
  • Kuinka monta miljoonaa tästä summasta käytetään esiasteen ja alemman perusasteen (=esikoulun ja alakoulun) koulutukseen?
 • Kirjaa vastauksesi ylös ja valmistaudu jakamaan ne muun luokan kanssa.
 • Tehdään itsenäisesti tai kaverin kanssa.
 • Katso Verohallinnon video koululaisten haastatteluista ja selvitä, kuka maksaa suomalaisten koululaisten ruoat, opetuksen ja koulukirjat.
 • Tutki sen jälkeen Opetushallituksen raporttia ja etsi oman kuntasi tai kaupunkisi kohdalta, montako euroa opetuksen kustannukset (opetus, majoitus/kuljetus, ruokailu) oppilasta kohden olivat vuonna 2020. Kuinka monta euroa tämä olisi kerrottuna yhdeksällä eli koko peruskoulun ajan?
 • Kirjaa vastauksesi ylös ja valmistaudu jakamaan se muulle luokalle.