skip to Main Content
Zaldo varautuu perheensä kanssa erilaisia vahinkoja varten. Auta Zaldon perhettä

  • varautumaan erilaisiin riskeihin.
  • hankkimaan heille sopivat vakuutukset.

Houkuttele Zaldoa

  • lukemaan teksti ja tekemään harjoitus
  • suorittamaan suojelus velho -testi

Back To Top