skip to Main Content

Zaldo on koonnut tärkeitä oman rahan käyttöön liittyviä sanoja. Voit valita joko Mini-Zaldon tai Zaldon sanaston.

Mini-Zaldon sanasto

Budjetti

Taloussuunnitelma. Arvio ja laskelma tuloista ja menoista.

Löytyy kappaleista: Perheen hillot, Tulot ja menot

Digitaalinen raha

Raha, joka on sähköisessä muodossa, kuten pankkitilillä tai maksukortilla.

Löytyy kappaleista: Pätäkkä, Tulot ja menot, Maksaminen ja ostaminen

Heräteostos

Hetken mielijohteesta tehty ostos.

Löytyy kappaleista: Siistit kulutuskemus, Maksaminen ja ostaminen

Säästösumma

Rahamäärä, joka laitetaan säästöön.

Löytyy kappaleista: Säästöpossu,

Säästösuunnitelma

Suunnitelma säästämisestä. Suunnitelma laaditaan sen pohjalta, mitä varten säästetään, ja siihen kuuluvat säännöllisesti säästettävä summa, aikataulu ja mahdolliset korkotuot.

Löytyy kappaleista: Säästöpossu, Säästäminen ja sijoittaminen

Säästötavoite

Rahamäärä, joka on tarkoitus saada säästettyä.

Löytyy kappaleista: Säästöpossu,

Tulonsiirto

Tulon siirto tulon saajalta toiselle, yleensä verotuksen kautta.

Löytyy kappaleista: Perheen hillot, Tulot ja menot

Vakuutus

Säännöllisillä maksuilla ylläpidettävä taloudellinen turva jonkin tapahtuman (esim. tapaturman tai laitevian) varalta. Vakuutus korvaa tapahtumasta aiheutuneet kulut vakuutussopimuksen ehtojen puitteissa.

Löytyy kappaleista: Sateensuoja, Vakuuttaminen ja riskeihin varautuminen

Vakuutusyhtiö

Yhtiö, joka myöntää vakuutuksia. Suomessa toimivia vakuutusyhtiöitä ovat esim. Fennia, If ja Varma.

Löytyy kappaleista: Sateensuoja, Vakuuttaminen ja riskeihin varautuminen

Välttämättömät menot

Menoja, joilla maksetaan elämän perustarpeita, esim. asumista tai ruokaa.

Löytyy kappaleista: Perheen hillot, Tulot ja menot

Vapaaehtoiset menot

Menoja, joilla maksetaan muita, kuin välttämättömiä menoja. Vapaaehtoisia menoja ovat esim. harrastukset ja elokuvat.

Löytyy kappaleista: Perheen hillot, Tulot ja menot

Verkkomaksu

Maksutapa, jossa tuote tai palvelu maksetaan verkossa, yleensä suoraan pankkitilitä verkkopankin kautta.

Löytyy kappaleista: Oma Kukkaro, Maksaminen ja ostaminen

Vero

Muun muassa tuloista ja omaisuudesta maksettava osuus. Veroja maksetaan etupäässä valtiolle ja kunnille, ja niiden tarkoitus on ylläpitää yhteiskunnan rakenteita.

Löytyy kappaleista: Perheen hillot, Tulot ja menot

Zaldon sanasto

Arvonlisävero

Alv. Välillinen vero, joka on sisällytetty tuotteen tai palvelun hintaan. Useimmiten 24 % hinnasta, mutta tietyillä tuotteilla matalampi (esim. kirjat 10 %). Joistakin asioista ei makseta lainkaan arvonlisäveroa, esim. postin yleispalveluista. Toisilla asioilla alv:n tilalla on jokin muu vero, esim. vakuutuksilla vakuutusmaksuvero.

Löytyy kappaleista: , Tulot ja menot

Bruttotulo

Tulot (esim. palkka) ennen verojen maksua.

Löytyy kappaleista: , Tulot ja menot

Budjetti

Taloussuunnitelma. Arvio ja laskelma tuloista ja menoista.

Löytyy kappaleista: Perheen hillot, Tulot ja menot

Digitaalinen raha

Raha, joka on sähköisessä muodossa, kuten pankkitilillä tai maksukortilla.

Löytyy kappaleista: Pätäkkä, Tulot ja menot, Maksaminen ja ostaminen

Heräteostos

Hetken mielijohteesta tehty ostos.

Löytyy kappaleista: Siistit kulutuskemus, Maksaminen ja ostaminen

Korko (lainassa)

Lainan yhteydessä korko on maksu siitä, että saa lainarahat käyttöönsä. Korko on melkein aina suhteellinen prosenttiosuus vielä maksamatta olevasta lainasta.

Löytyy kappaleista: , Maksaminen ja ostaminen

Korko (pankkitilillä)

Pankin maksama korvaus siitä, että rahat ovat pankkitilillä (ja siis välillisesti pankin käytössä). Korko maksetaan usein vuosittain.

Löytyy kappaleista: , Säästäminen ja sijoittaminen

Korkoa korolle

Ilmiö, joka kerryttää korkotuottoa kiihtyvällä tahdilla. Korkoa korolle tarkoittaa, että pankki maksaa korkoa paitsi tilille talletetulle rahasummalle, myös aikaisemmin maksetuille koroille.

Löytyy kappaleista: , Säästäminen ja sijoittaminen

Korkotuotto

Pankkitilin korosta muodostuva summa, joka on tilin haltijan saamaa tuottoa. Korkotuotosta maksetaan useimmiten lähdeveroa.

Löytyy kappaleista: , Säästäminen ja sijoittaminen

Kotivakuutus

Asunnolle ja siellä olevalle irtaimelle omaisuudelle otettu vakuutus. Vapaaehtoinen vakuutus, jota kuitenkin monet vuokrasopimukset edellyttävät. Laaja kotivakuutus korvaa tavallista kotivakuutusta huomattavasti useammanlaisia tapahtumia.

Löytyy kappaleista: , Vakuuttaminen ja riskeihin varautuminen

Laina

Toiselta osapuolelta (esim. pankilta) saatu rahasumma, joka on maksettava takaisin määräajan kuluessa. Maksu lainarahasta on yleensä koron muodossa.

Löytyy kappaleista: , Maksaminen ja ostaminen

Liikennevakuutus

Tiekäyttöön tarkoitetulle moottoriajoneuvolle pakollinen vakuutus. Liikennevakuutus korvaa ajoneuvolla ajaessa syntyneitä henkilövahinkoja sekä syyttömän osapuolen materiaalisia vahinkoja.

Löytyy kappaleista: , Vakuuttaminen ja riskeihin varautuminen

Luottokortti

Maksukortti, jolla ostetaan velaksi. Usein luottokortin maksut kerääntyvät velaksi luottotilille, josta luottovelkaa maksetaan pois säännöllisesti.

Löytyy kappaleista: , Maksaminen ja ostaminen

Maksuhäiriö

Lainan tai laskun maksamatta jättämisestä seuraava merkintä. Voimassa usein 2 - 4 vuotta siitä, kun velka on suoritettu. Hankaloittaa mm. vuokra-asunnon tai kännykkäliittymän saantia.

Löytyy kappaleista: , Maksaminen ja ostaminen

Matka- ja matkatavaravakuutus

Vakuutus, jonka tarkoitus on korvata mm. matkustajasta riippumattomia, ylimääräisiä matkakuluja, sekä matkatavaroiden katoamisia tai rikkoutumisia.

Löytyy kappaleista: , Vakuuttaminen ja riskeihin varautuminen

Nettotulo

Tulot (esim. palkka) verojen maksun jälkeen.

Löytyy kappaleista: , Tulot ja menot

Omavastuu

Osuus, jonka vakuutuksen ottaja korvaa itse tapahtumaa seuranneista kuluista. Usein kiinteä summa, esim. 150 €.

Löytyy kappaleista: , Vakuuttaminen ja riskeihin varautuminen

Osake

Omistusosuus yhtiöstä. Osakkeenomistajille maksetaan osinkoa, eli osuutta yhtiön voitoista. Osakkeet muuttavat myös arvoaan, joten eräs osakesijoittamisen tarkoitus on hankkia osakkeita, joita voi myydä kalliimmalla, kuin mitä niistä itse maksoi.

Löytyy kappaleista: , Säästäminen ja sijoittaminen

Osamaksu

Maksutapa, jossa tuotteen tai palvelun hinta on jaettu osiin, jotka maksetaan säännöllisin väliajoin.

Löytyy kappaleista: , Maksaminen ja ostaminen

Osinko

Yrityksen osakkeenomistajilleen maksama osuus voitoistaan. Osingoista maksetaan pääomatuloveroa.

Löytyy kappaleista: , Säästäminen ja sijoittaminen

Pääomatulo

Tuloa, jota olemassa ollut varallisuus on kerryttänyt.

Löytyy kappaleista: , Tulot ja menot, Säästäminen ja sijoittaminen

Pikavippi

Pieni laina, joka otetaan lyhyeksi ajaksi. Pikavipin saa yleensä nopeasti, mutta sen korko on suuri. Ei vaadi vakuutta tai takaajaa.

Löytyy kappaleista: , Maksaminen ja ostaminen

Reklamaatio

Ilmoitus, usein kirjallinen, joka annetaan viallisesta tuotteesta tai palvelusta tämän tarjoajalle. Reklamaation päätarkoitus on saada viallisesta hankinnasta suoritettu maksu korvattua.

Löytyy kappaleista: , Maksaminen ja ostaminen

Säästösumma

Rahamäärä, joka laitetaan säästöön.

Löytyy kappaleista: Säästöpossu,

Säästösuunnitelma

Suunnitelma säästämisestä. Suunnitelma laaditaan sen pohjalta, mitä varten säästetään, ja siihen kuuluvat säännöllisesti säästettävä summa, aikataulu ja mahdolliset korkotuot.

Löytyy kappaleista: Säästöpossu, Säästäminen ja sijoittaminen

Säästötavoite

Rahamäärä, joka on tarkoitus saada säästettyä.

Löytyy kappaleista: Säästöpossu,

Säästötili

Pankkitili, jolle säästettäviä rahoja talletetaan. Säästötili on usein käyttötilistä erillinen tili, ja siltä nostaminen on rajoitetumpaa. Korko on kuitenkin usein myös korkeampi.

Löytyy kappaleista: , Säästäminen ja sijoittaminen

Sijoitus

Ostos, jonka on tarkoitus kasvattaa arvoaan tai kerryttää sijoitettua varallisuutta. Sijoituskohteena voivat toimia esim. osakkeet, metsä tai jalometallit.

Löytyy kappaleista: , Säästäminen ja sijoittaminen

Tapaturmavakuutus

Vakuutus, joka korvaa tapaturman hoitokuluja. Suomessa työnantaja on velvoitettu vakuuttamaan työntekijänsä työajalla tai -matkalla tapahtuvia tapaturmia vastaan.

Löytyy kappaleista: , Vakuuttaminen ja riskeihin varautuminen

Tulonsiirto

Tulon siirto tulon saajalta toiselle, yleensä verotuksen kautta.

Löytyy kappaleista: Perheen hillot, Tulot ja menot

Tuotevakuutus

Jollekin tuotteelle otettu vakuutus, joka korvaa tuotteen sen rikkoutuessa.

Löytyy kappaleista: , Vakuuttaminen ja riskeihin varautuminen

Tuotto

Sijoittamisesta saatu rahallinen voitto. Tuotto voidaan laskea karkeasti kaavalla:
tuotto=myyntisumma-ostosumma
Tuottoon vaikuttavat myös mahdolliset osingot ja hallinnointikulut. Tuotosta maksetaan pääomaveroa.

Löytyy kappaleista: , Säästäminen ja sijoittaminen

Vaihto- ja palautusoikeus

Mahdollisuus vaihtaa tai palauttaa ostettu tuote takaisin myyjälle. Oikeutta ei ole olemassa automaattisesti, vaan se riippuu myyjästä. Oikeuteen liittyy usein myös lisäehtoja (esim. tuotteen pakkausta ei ole avattu).

Löytyy kappaleista: , Maksaminen ja ostaminen

Vakuus

Lainan takeeksi asetettua lainan ottajan omaisuutta, esim. asunto tai kesämökki. Jos lainaa ei kykenekään maksamaan, vakuus siirtyy lainan antajalle korvauksena.

Löytyy kappaleista: , Maksaminen ja ostaminen

Vakuutus

Säännöllisillä maksuilla ylläpidettävä taloudellinen turva jonkin tapahtuman (esim. tapaturman tai laitevian) varalta. Vakuutus korvaa tapahtumasta aiheutuneet kulut vakuutussopimuksen ehtojen puitteissa.

Löytyy kappaleista: Sateensuoja, Vakuuttaminen ja riskeihin varautuminen

Vakuutusyhtiö

Yhtiö, joka myöntää vakuutuksia. Suomessa toimivia vakuutusyhtiöitä ovat esim. Fennia, If ja Varma.

Löytyy kappaleista: Sateensuoja, Vakuuttaminen ja riskeihin varautuminen

Välttämättömät menot

Menoja, joilla maksetaan elämän perustarpeita, esim. asumista tai ruokaa.

Löytyy kappaleista: Perheen hillot, Tulot ja menot

Vapaaehtoiset menot

Menoja, joilla maksetaan muita, kuin välttämättömiä menoja. Vapaaehtoisia menoja ovat esim. harrastukset ja elokuvat.

Löytyy kappaleista: Perheen hillot, Tulot ja menot

Velka

Jonkun toimijan velvoite maksaa toiselle rahallinen korvaus. Velka voi syntyä esim. lainasta tai korvausvelvollisuudesta.

Löytyy kappaleista: , Maksaminen ja ostaminen

Verkkomaksu

Maksutapa, jossa tuote tai palvelu maksetaan verkossa, yleensä suoraan pankkitilitä verkkopankin kautta.

Löytyy kappaleista: Oma Kukkaro, Maksaminen ja ostaminen

Vero

Muun muassa tuloista ja omaisuudesta maksettava osuus. Veroja maksetaan etupäässä valtiolle ja kunnille, ja niiden tarkoitus on ylläpitää yhteiskunnan rakenteita.

Löytyy kappaleista: Perheen hillot, Tulot ja menot

Etsi haluamasi sana

Sanasto hakulomake
Back To Top