» Kirjaudu 

Rikasta laiffii

Mitä on rikas elämä?

Opit

 • ymmärtämään talouden merkityksen tärkeänä elämän osa-alueena
 • eri uravaihtoehdoista, niiden koulutusvaatimuksista ja palkoista
 • tulkitsemaan palkkakuittia
 • laskemaan bruttopalkasta nettopalkan
 • ymmärtämään eri tulonlähteitä.

Avaintermit

 • ura
 • työ
 • palkka
 • tulonlähteet
 • unelmat
 • taloudellinen hyvinvointi
 • rikas elämä
 • taloussuunnitelma
 • Fanni haaveilee onnellisuudesta. Tarvitaanko onnellisuuteen aina rahaa ja omaisuutta? 
 • Jarkko innostui sähkömoposta, joka vilahti Jarkon ohi nopeasti. Mitä yhteistä ohi vilahtavassa sähkömopossa ja sinun näkemissä mainoksissa on?
 • Miksi Jarkon oli helpompi “ostaa” Hain viesti kuin Talousbotin viesti?

Zaldo 1.testi

Millainen oli mielestäsi Hain antama vinkki rahan saamiseksi? (1-5 tähteä)

1 tähti: Ihan 6/5 vinkki! Helppoa rahaa!

2 tähteä: Ihan hyvä vinkki, vaikka kuulostikin vähän hassulta idealta.

3 tähteä: Noh, on niitä varmaan parempiakin tapoja saada rahaa.

4 tähteä: Aika tyhmä vinkki, taitaa Hai miettiä enemmän omaa etua.

5 tähteä: Ihan vastuuton ja tyhmä vinkki!

1.1 Mitä on rikas elämä

Työllä ja taloudella on elämässä iso merkitys

Työ tuo elämään merkitystä, sosiaalisia suhteita, osaamisen kehittymistä ja se mahdollistaa samalla rahan ansaitsemisen. Parhaimmillaan työ ei edes tunnu työltä. Tällöin työ on mielekästä tekemistä, jolla on tärkeä merkitys ja tarkoitus (esimerkiksi muiden ihmisten auttaminen). Tällöin työn merkitys itsessään tuo onnea. 

Työ ja urapolku vaikuttavat vahvasti omaan talouteen, koska usein työstä maksettava palkka määrää käytettävissä olevan rahamäärän. Työ haukkaa myös ison osan työelämässä olevien ajasta, joten on tärkeää että työskentelee itselleen mieluisten asioiden parissa.

Mitä hyötyä hyvästä taloudesta on?

Talous tuo turvallisuutta, koska rahalla voi ostaa ruokaa, vettä, sähköä, asunnon, puhtautta, terveydenhoitoa, viestintävälineitä ja vakuutuksia yllättävien tilanteiden varalle. 

Toisaalta talous mahdollistaa vapauksia kuten mahdollisuuksia ostaa
itselle mieluisia ruokia, herkkuja ja tavaroita, mahdollisuus matkustella ja
opiskella, auttaa muita ihmisiä tai tehdä muita itselle tärkeitä
valintoja. 

Yhdessä turvallisuus ja vapaus tuovat elämään taloudellista hyvinvointia.

Kaikkea ei kuitenkaan voi saada

Kenelläkään ei ole rajattomasti rahaa tai aikaa. Rahalla ei voi ostaa onnea eikä kukaan voi saada kaikkea mitä haluaa. Mainokset ja muut ihmiset antavat kuitenkin näin usein ymmärtää ja yrittävät saada meidät ostamaan kaikkea mahdollista ja käyttämään aikaamme eri asioihin.

Tämän vuoksi on tärkeää miettiä tarkkaan, mikä on juuri sinulle tärkeää ja mikä taas ei. Tällöin aika ja raha riittävät paremmin ja niitä ei tule tuhlattua ei-niin-tärkeisiin asioihin. Elämästä voi tällöin tulla hyvin rikasta, vaikka ei olisikaan miljonääri. 

Tehtävät

Tehtävä 1

Mitä voi/ei voi saada rahalla? Yhdistä oikein raahaamalla lauseet setelien päälle.

Tehtävä 2

Mitä seuraavat sanonnat tarkoittavat?

 • Tehdään itsenäisesti tai parin kanssa.
 • Vararahastoksi kutsutaan rahasummaa, joka on säästetty yllättäviä menoja varten tai ns. pahan päivän varalle.
 • Tutustu Tarkkamarkan sivuun tai OP Median artikkeliin vararahastosta ja pohdi vastauksia seuraaviin kysymyksin:
  • Mitä sellaisia yllättäviä menoja yläkouluikäisillä voi olla, joihin on syytä varautua. Entä aikuisilla? 
  • Mikä olisi sinun mielestäsi sopiva vararahaston suuruus?
 • Kirjoita vastaukset ylös ja valmistaudu jakamaan ajatuksesi muun luokan kanssa.
 • Tehdään parin kanssa.
 • Joidenkin tutkimusten mukaan raha tekee aina onnellisemmaksi kun taas toisten tutkimusten mukaan vain tiettyyn summaan asti rahan saaminen voi tehdä onnellisemmaksi.  
 • Keskustelkaa parin kanssa milloin ja missä asioissa raha ja sen mahdollistamat asiat voivat lisätä yläkouluikäisen nuoren onnellisuutta. Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:
  • Voiko olla niin, että tietyn summan jälkeen raha voi jopa vähentää onnellisuutta? Miksi? Miksi ei? 
  • Mitä mieltä itse olet?
 • Kirjatkaa vastauksenne ylös ja valmistautukaa jakamaan ne muun luokan kanssa.
 • Tehdään itsenäisesti tai kaverin kanssa.
 • Tutustu(kaa) YLE:n uutiseen viikkorahoista. 
 • Selvitä uutisesta, kuinka paljon yläkouluikäiset saavat keskimäärin viikkorahaa. Mieti myös vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
  1. Mikä olisi mielestäsi sopiva määrä viikkorahaa ja miksi? 
  2. Kumpi on parempi, viikko- vai kuukausiraha (perustele)? 
  3. Pitäisikö viikkoraha maksaa palkkana tehdyistä kotitöistä vai saada ilman kotitöiden tekemistä?
 • Kirjaa ylös vastaukset kysymyksiin ja mielipiteesi mahdollisine perusteluineen ja valmistaudu esittämään ne muun luokan kanssa.

1.2 Mistä saa rahaa ja miksi kannattaa opiskella?

Mistä ja miten saa rahaa?

Lisää rahaa eli tuloja voi saada monilla eri tavoin. Yleisin tapa saada rahaa on tehdä töitä eli ansaita palkkaa. Saat paremmin töitä ja enemmän palkkaa työstä kun teet asioita, jotka tuottavat suurta hyötyä tai apua mahdollisimman suurelle joukolle ihmisiä.

Osaamisella on iso vaikutus siihen, miten paljon hyödyksi voit olla muille. Esimerkiksi ahkerasti opiskelleen ja vuosia töitä tehneen sekä osaamistaan kasvattaneen lääkärin arvo potilaille on paljon isompi kuin esimerkiksi henkilön, joka on löytänyt netistä flunssan hoito-ohjeet ja kauppaa niitä asiakkailleen eteenpäin. 

Palkkaa voi ansaita monenlaisella osaamisella. Netin kautta voi löytää omalle työlle tai omille tuotteille asiakkaita ympäri maailmaa. Tuotteiden ja palvelujen esillelaitto nettiin on myös vaivatonta. Yhteistä kaikille menestyjille on korkean tason osaaminen ja ahkeruus. Omaan osaamiseen kannattaakin panostaa jo kouluikäisestä lähtien.

Rahaa voi saada myös muulla tavalla kuin työtä tekemällä. Esimerkiksi sijoittamalla voi saada lisää tuloja, yhteiskunnalta voi saada erilaisia tukia ja avustuksia sekä sukulaisilta ja ystäviltä voi saada lahjoja. Voit myös vuokrata tai myydä eteenpäin itselle käyttämättömäksi jääneitä tavaroita.

Tehtävät

Tehtävä 1

Mitkä asiat vaikuttavat palkkaan?

Zaldo 1.2 Tehtävä 1. Mitkä asiat vaikuttavat palkkaan?
Työntekijän osaaminen
Työntekijän ikä
Työntekijän kokemus
Työntekijän koulutus
Työntekijän rahatilanne

Tehtävä 2

Mistä voi saada lisää osaamista?

 • Tehdään itsenäisesti tai parin kanssa.
 • Tutustu viiteen eri uravaihtoehtoon. Vertaile ammattien mielekkyyttä, vaativuutta ja palkkatasoa. Pohdi, minkä ammatin valitsisit näistä ja miksi? Mikä merkitys palkkatasolla on valinnassasi? Perustele ja kirjoita ylös.

Ammatti

Työn kuvaus

Koulutus

Palkkataso*

Kemisti

Kemisti tutkii aineita sekä niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Laboratoriossa tehtävän tutkimus- ja kehitystyön lisäksi tarjolla on hallinnollisia töitä ja markkinointitehtäviä.

Ammatissa tarvitaan kemian tuntemusta, luovuutta, tarkkuutta ja yhteistyötaitoja.

Koulutuspolut vaihtelevat (kesto noin 5  vuotta):

Filosofian maisteri (yliopiston luonnontieteellinen koulutusala, kemia)

Diplomi-insinööri (teknillistieteellinen koulutusala, kemian tekniikka)

Kuukaudessa
4 554 €

Sisällöntuottaja

Sisällöntuottaja tuottaa sähköistä sisältöä (tekstiä, kuvia, videoita) nettiin ja muihin julkaisukanaviin.  Työn sisältö voi liittyä esim. markkinointi-, tiedotus-, opetus- tai tapahtuma-alaan.

Ammatissa tarvitaan kohdeyleisön tuntemusta, kirjoitus- ja esiintymistaitoa, tietoteknistä osaamista sekä luovuutta.

Koulutuspolut vaihtelevat (kesto noin 2-3 vuotta):

Tradenomi (AMK, markkinointi ja myynti)

Kauppatieteen maisteri (markkinointi)

Kuukaudessa
2 625€

Mikrotukihenkilö

Mikrotukihenkilöt työskentelevät tietotekniikan laitteiden, ohjelmistojen ja verkkojen tukitehtävissä yrityksissä ja organisaatioissa. Keskeistä työssä on käyttäjien opastaminen ja vikatilanteiden selvittäminen.

Ammatti edellyttää tietoteknistä osaamista, oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja palveluhenkisyyttä.

Koulutuspolut vaihtelevat (kesto 2-4,5 vuotta):

Datanomi tai ICT-asentaja / elektroniikka-asentaja (ammatillisissa oppilaitoksissa)

Insinööri (AMK) (tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, tietotekniikka)

Tradenomi (AMK) (liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tietojenkäsittely)

Kuukaudessa
2 652 €

Nuoriso-ohjaaja

Nuoriso-ohjaaja työskentelee nuorten parissa ohjaustyössä. Tehtäviin kuuluu vapaa-ajan toiminnan suunnittelua, toteutusta ja edellytysten luomista. Nuoriso-ohjaajat tekevät useimmiten kenttätyötä nuorten parissa esimerkiksi nuorisotiloissa.

Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, suunnittelukykyä ja vastuullisuutta.

Koulutuspolut vaihtelevat kesto 2-4,5 vuotta):

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja(ammatillisissa oppilaitoksissa, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto)

Yhteisöpedagogi (AMK) (ammattikorkeakoulussa, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön tutkinto)

Sosionomi (AMK) (ammattikorkeakoulussa, sosiaali- ja terveysalan tutkinto tai Diakonia-ammattikorkeakoulu, kirkon nuorisotyönohjaajatutkinto)

Kuukaudessa
2 800 €

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan monipuolisiin tehtäviin kuuluu hoitotyötä, lääkehoitoa, tutkimuksien tekemistä sekä neuvontaa, ohjausta ja tukemista.

Ammatissa tarvitaan hyviä tietoja ja käytännöllisiä taitoja, vuorovaikutustaitoja, stressinsietokykyä sekä erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta.

Sairaanhoitaja (AMK) (ammattikorkeakoulussa, sosiaali- ja terveysalan tutkinto)

Koulutuksen kesto 3,5 vuotta

Kuukaudessa
3 185 €

Muurari

Muurarit tekevät rakennustyömailla perustusten, seinien ja pilareiden muurausta sekä rappaus- ja laatoitustöitä. Työ voi olla raskasta ulkotyötä.

Ammatissa tarvitaan monipuolisia kädentaitoja, eri työtekniikoiden hallitsemista, suunnittelutaitoja ja huolellisuutta.

Talonrakentaja (ammatillisissa oppilaitoksissa, rakennusalan perustutkinto ja erikoistuminen muuraukseen)

Koulutuksen kesto 2-3 vuotta

Kuukaudessa
3 300 €

*Esitetty summa perustuu palkkatietoihin vuonna 2022. Palkan suuruuteen voivat vaikuttaa bonuksien ja alueen lisäksi useat muut tekijät. (Lähteet: palkkadata.fi/salaryinfo, duunitori.fi/palkat)

 • Tehdään itsenäisesti tai parin kanssa.
 • Tutustu uutisiin https://yle.fi/uutiset/3-11197792 ja https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000001712554.html koulutuksen kannattavuudesta.
 • Pohdi vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
  • Milloin koulutus kannattaa?
  • Milloin lisäkoulutus ei ehkä kannata? 
  • Mitä koulutuksen kannattavuus ylipäätään tarkoittaa? Ota huomioon rahan lisäksi myös muita tekijöitä.
 • Kirjaa vastauksesi ylös perusteluineen ja valmistaudu jakamaan muun luokan kanssa.
 • Tehdään itsenäisesti tai parin kanssa.
 • Tutustu videoon siitä, mistä somevaikuttajien tulot kertyvät. 
 • Pohdi ja kirjaa ylös vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
  • Mitä keinoja on saada tuloja sosiaalisen median avulla? 
  • Vaatiiko tulojen saaminen vähän vai paljon työtä? 
 • Valmistaudu jakamaan vastauksesi ja keskustelemaan aiheesta muiden oppilaiden kanssa.

1.3 Ensimmäinen työ ja palkkakuitti

 • Jarkko päätyi tekemään 20 tuntista työpäivää. Sen lisäksi, että 20h pitkä työpäivä on alaikäisellä laiton, mitä muuta haittaa siitä voi olla?
 • Kannattaako kaikista työtehtävistä kirjoittaa työsopimus? Jos töitä on vaikka vain kaksi päivää? Ja jos on alaikäinen?
 • Miksi voisi olla hyödyllistä kirjata paperille asiat, joita on sovittu kotitöiden tekemisestä tai viikkorahaan liittyen?

Onneksi olkoon – olet saanut ensimmäinen työpaikkasi!

Työstä kannattaa heti ensimmäisenä tehdä työnantajan kanssa kirjallinen työsopimus, koska silloin sopimuksesta voidaan myös jälkikäteen tarkistaa mitä työn tekemisen ja sen ehdoista on sovittu. Työsopimuksessa sovittuja asioita ei voi kumpikaan osapuoli (työntekijä tai työnantaja) myöskään yksin muuttaa ilman toisen osapuolen suostumusta.

Työsopimus kannattaa tarkistaa ja lukea huolella läpi sekä käydä tarvittaessa työnantajan kanssa läpi, jos ei ymmärrä jotain sopimuksen kohtaa. Allekirjoittamalla työsopimuksen hyväksyt työsopimuksen ehdot, muun muassa palkan, työajan, työntekopaikan ja työsuhteen keston. 

Palkan osalta tulee huomata, että työsopimuksessa oleva palkka tarkoittaa kokonais- eli bruttopalkkaa, josta ei ole vielä vähennetty pakollisia vähennyksiä eli veroja ja muita lakisääteisiä maksuja. Työntekijälle maksetaan nettopalkka, josta on vähennetty nämä vähennykset.

Palkkapäivä!

Töiden alettua työnantajan pitää maksaa tehdystä työstä työsopimuksen mukainen palkka sopimuksessa mainittuna päivänä. Työnantajan pitää lisäksi lain mukaan antaa jokaisesta maksetusta palkasta työntekijälle palkkalaskelma eli palkkakuitti. 

Palkkakuitti on työntekijälle tärkeä asiakirja, jota voi käyttää esimerkiksi maksetun palkan tarkistamiseen, verojen laskemiseen sekä erilaisten tukien hakemiseen. Palkkakuitista voi myös tarkistaa maksettavien verojen ja erilaisten pakollisten vähennysten suuruuden.

Työ
Tietty tehtävä tai toimi, jota henkilö suorittaa säännöllisesti ansaitakseen rahaa.

Ura
Yksi tai useampi samalla toimialalla oleva työpaikka tai ammatti, joissa henkilö työskentelee elämänsä aikana (henkilöllä voi olla useampi ura)

Ammatti
Työ, joka vaatii tiettyä koulutusta, valmennusta tai taitoja.

Bruttopalkka
Palkan määrä ennen ennen palkasta pidätettäviä veroja ja muita maksuja.

Nettopalkka
Palkansaajalle maksettava rahasumma. Nettopalkka saadaan vähentämällä bruttopalkasta verot ja muut maksut. 

Tehtävät 1.3

Tehtävä 1

Selvitä työsopimuksesta vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

Zaldo 1.3 Tehtävä 1. Tutkitaan työsopimusta
Koska työ alkaa(pvm)?

Tehtävä 2

Selvitä palkkakuitista vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 • Tehdään itsenäisesti tai parin kanssa.
 • Tutustu sivuun https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija ja vastaa seuraaviiin kysymyksiin:
  • Kuinka vanhana voit itse tehdä työsopimuksen?
  • Kuinka pitkä työpäivä voi enintään olla alaikäisenä? Entä montako tuntia viikoittainen työaika voi enintään olla?
  • Mitä töitä ei saa teettää alaikäisellä?
 • Kirjaa vastauksesi ylös.
 • Tehdään itsenäisesti tai parin kanssa.
 • Tutustu Veronmaksajain keskusliiton tutkimukseen keskimääräisestä palkasta ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
  • Paljonko veroja ja muita vähennyksiä palkansaajan 2000€ (brutto-)palkasta tulee maksaa?
  • Montako prosenttia nettopalkka on 2000€ bruttopalkasta?
  • Kuinka monta prosenttia työntekijän nettopalkka on työnantajan kokonaispalkkakustannuksesta (bruttopalkka + työnantajamaksut)?
 • Pohtikaa parin kanssa mitä mieltä olette siitä, että suuremman bruttopalkan saava saa suhteessa vähemmän nettopalkkaa kuin pienempää bruttopalkkaa saava. Onko se teidän mielestä oikein vai väärin?
 • Kirjoita vastauksesi ja mielipiteesi perusteluineen ylös ja valmistaudu jakamaan ne muun luokan kanssa.
 • Tehdään parin kanssa tai 3-4 hengen ryhmissä.
 • Tehdystä työstä voi saada joko tunti-/kuukausipalkkaa tai urakkapalkkaa, jolloin työhön käytetty aika ei vaikuta palkkaan. Esimerkiksi nurmikon leikkuusta voidaan maksaa tuntipalkkaa 10e/h tai urakkapalkkaa 25e/kerta.
 • Pohdi parin tai ryhmän kanssa ja kirjatkaa ylös, millaisiin työtehtäviin teidän mielestä sopii aika- eli tuntipalkka ja millaisiin urakkapalkka.
 • Pohtikaa myös, minkälaisille työntekijöille sopii tuntipalkka ja millaisille urakkapalkka.
 • Valmistautukaa jakamaan ajatuksenne muun luokan kanssa.