» Kirjaudu 

Search
Close this search box.

Unelmista suunnitelmiin

Halut ja tarpeet

Opit

 • erottamaan mielihalut tarpeista
 • tunnistamaan omia arvojasi ja soveltamaan niitä oman talouden tavoitteisiin
 • taloussuunnitelman ja tavoitteiden asettamisen periaatteet
 • ymmärtämään taloussuunnittelun merkityksen.

Avaintermit

 • unelmat
 • suunnitelmat
 • talouden suunnittelu
 • taloussuunnitelma
 • budjetti
 • Mitä Talousbotti tarkoitti sanoessaan “Pitkän aikavälin tavoitetta ei kannata uhrata lyhyen aikavälin tavoitteen vuoksi.”
 • Onko koira tai marsut mielihaluja vai tarpeita? Ja kumman, Jarkon tai Fannin?
 • Fanni päätyi ostamaan marsut ensimmäiseltä vastaantulijalta. Mitkä seikat marsujen ostamisessa eivät viittaa luotettavaan kauppaan?
 • Minkälaisen säästösuunnitelman Jarkko olisi voinut tehdä opaskoiraa ajatellen?

Zaldo 2.testi

Jarkko haaveili koirasta, mutta päätyi Fannin painostuksesta ostamaankin marsuja. Miten mielestäsi Jarkko toimi? (1-5 tähteä)

1 tähti: Ihan tyhmästi, Jarkon olisi pitänyt pitää päänsä ja jatkaa säästämistä koiran ostamista varten.

2 tähteä: Aika hassusti, nythän Fanni teki päätöksen siitä, mihin Jarkko rahansa käytti eikä Jarkko itse.

3 tähteä: Ymmärrän Jarkkoa, ei ole helppoa pitäytyä omissa päätöksissä, kun toinen painostaa.

4 tähteä: Noh, eipä sillä kai ole väliä ostaako marsun vai koiran?

5 tähteä: Hyvin toimittu Jarkolta! Nyt Fanni on ihan Jarkon pauloissa!

2.1 Halut ja tarpeet

Halut ja tarpeet ovat kaikkien ostopäätösten takana. Tarve tarkoittaa asioita, joita ilman ei voi elää. Kuten esimerkiksi ruokaa, vettä tai suojaa. Halu taas tarkoittaa jotain mitä haluaisit, mutta jota ilmankin voit hyvin elää. Kuten esimerkiksi pelit, karkit, sovellukset, viimeisimmän muodin mukaiset vaatteet, liput jääkiekkopeliin ja niin edelleen.

Tutkimusten mukaan mainokset, julkisuuden henkilöt ja sosiaalisen median vaikuttajat sekä läheiset muut ihmiset vaikuttavat vahvasti ostopäätöksiin. Jos siis näet jonkun sosiaalisessa mediassa käyttävän kiinnostavaa tuotetta tai näet siitä mainoksen pelin sisällä, voi sinun alkaa tekemään mieli sellaista myös itsellesi. Vaikka et sitä varsinaisesti tarvitsisikaan.

Omat halut ja tarpeet on hyvä tunnistaa ja erotella toisistaan sillä hetkellä, kun tekee mieli ostaa jotain. Heräteostokset (nopeat päätökset ostaa jotain, mitä et ajatellut ostaa) ovat erityisen vaarallisia oman rahankäytön kannalta ja saattavat kaduttaa ostosten jälkeen.

Tehtävät

Tehtävä 1

Erottele toisistaan halut ja tarpeet raahaamalla asiat oikeisiin laatikoihin.

Tehtävä 2

Valitse kuvaavatko lauseet fiksun ostajan vai heräteostajan käyttäytymistä.

 • Tehdään itsenäisesti.
 • Tee Kilpailu- ja kuluttajaviraston testi valmiuksistasi erottaa mikä on mainontaa ja mihin kannattaa tarttua. 
 • Kirjaa ylös, montako pistettä sait ja valmistaudu jakamaan tulos muun luokan kanssa.
 • Tehdään 3-4 henkilön ryhmissä.
 • Tutustukaa Ylen uutiseen, jonka mukaan nuorten rahankäyttöön vaikuttavat eniten vanhempien esimerkki, kaverit, mainokset ja ympäristö.
 • Pohtikaa ryhmässä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
  • Miten paljon vanhempien esimerkki, kaverit, sosiaalinen media ja mainokset vaikuttavat omasta mielestänne nuorten ostopäätöksiin?
  • Kumpi esimerkki on mielestänne vahvempi? Esimerkki, joka kannustaa tekemään asiaa tai esimerkki, jota haluaa välttää? 
  • Onko rahan tuhlaaminen nykyään mielestänne hienoa vai noloa?
 • Kirjatkaa vastauksenne ylös ja valmistautukaa jakamaan niistä avainkohdat muun luokan kanssa.
 • Tehdään itsenäisesti tai parin kanssa.
 • Tutustu Ylen artikkeliin mainonnassa käytetyistä keinoista.
 • Poimi tekstistä tyypillisimmät markkinoinnin keinot, joilla meihin vaikutetaan. Miettikää, miten ne näkyvät tänä päivänä erityisesti sosiaalisessa mediassa.
 • Kirjatkaa löydetyt keinot ylös ja valmistautukaa esittämään ne muulle luokalle.
 • Tehdään itsenäisesti.
 • Tutustu listaan eräistä julkisuuden henkilöiden ostoksista.
 • Mieti vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
  • Minkälaiset halut ovat mahdollisesti olleet ostosten taustalla?
  • Mikä tai mitkä  listan asioista voisivat olla kyseisen henkilön tarve halun sijaan? (V: Bonon hattu, Celine Dionin ilmankostutin).
  • Jos sinulla olisi miljoonia euroja käytettävissä, antaisitko joillekin haluillesi periksi? Mille?
 • Kirjaa vastauksesi ylös ja valmistaudu jakamaan ne muun luokan kanssa.

2.2 Oman talouden arvot ja tavoitteet

Ihmiset, jotka asettavat tavoitteita itselleen ja kirjaavat ne ylös myös kaikkein todennäköisimmin ne yleensä saavuttavat. Ennen kuin oman talouden tavoitteita voi asettaa, tulee ymmärtää mitä ovat oman talouden arvot. Eli mitkä asiat ovat itselle tärkeimpiä.

Nuorten arvoja

Nuorille merkityksellisimmät oman talouden arvot ovat tyypillisesti joitain seuraavista:

 1. Oppiminen ja kehittyminen
 2. Mukavuus 
 3. Terveys
 4. Kokemukset
 5. Viihde
 6. Matkustelu
 7. Ihmissuhteet
 8. Anteliaisuus
 9. Luksus
 10. Eläimet

Kun on tunnistanut tai valinnut itselleen tärkeimmät oman talouden arvot, voi niihin liittyviä tavoitteita alkaa hahmottelemaan.

Arvoista tavoitteisiin

Pelkät unelmat ja haaveet jäävät usein vain haaveilun tasolle tai riippumaan muiden ihmisten päätöksistä. Tavoitteen miettiminen omien oman talouden arvojen pohjalta saa meidät yhden askeleen lähemmäksi unelmaamme. Tavoitteet voivat olla joko lyhyen (muutaman viikon tai kuukauden) tai pitkän (yhden tai useamman vuoden) aikavälin tavoitteita.

Tehtävät

Tehtävä 1

Valitse, mihin oman talouden arvoon mainittu tavoite liittyy?

Tehtävä 2

Vedä ja pudota seuraavat esimerkkitavoitteet oikeisiin laatikoihin sen perusteella, ovatko ne  lyhyen vai pitkän aikavälin tavoitteita.

 • Tehdään itsenäisesti
 • Mieti, mitkä voisivat olla sinun omia oman talouden arvoja eli sinulle tärkeitä asioita edellä esitetyistä kymmenestä arvosta. 
 • Kirjaa ylös kolme sinulle tärkeintä arvoa perusteluineen.
 • Tehdään itsenäisesti
 • Ihmiset, jotka asettavat tavoitteita itselleen ja kirjaavat ne ylös myös kaikkein todennäköisimmin ne yleensä saavuttavat. 
 • Mieti yhdestä kolmeen tavoitetta, jotka liittyvät edellisessä tehtävässä valitsemiisi arvoihin.  
  • Mikä tavoitteista on sinulle tärkein juuri tällä hetkellä? Miten nopeasti voit saavuttaa tavoitteen? 
  • Minkä näistä tavoitteesta luulet merkitsevän sinulle enemmän myöhemmin? Miten kauan luulet niiden saavuttamisen vievän aikaa myöhemmin? 
  • Miksi on tärkeää erottaa, mitkä tavoitteet ovat tärkeitä nyt ja mitkä myöhemmin?
 • Kirjaa ylös valitsemasi tavoitteet ja vastaukset edellä oleviin kysymyksiin.
 • Tehdään itsenäisesti tai parin kanssa
 • Selvitä, mitä tavoitteesi maksavat. Valitse 1-3 tavoitetta ja tutki internetistä, mitä valitsemasi tavoitteet keskimäärin maksavat ja mikä niiden yhteishinta on.
 • Kirjaa summat ylös.

2.3 Säästösuunnitelma

Vaikka tavoitteiden asettaminen on tärkeää, ei se vielä takaa, että tavoitteet myös toteutuisivat. Tarvitaan myös kaksi muuta asiaa: suunnitelma ja suunnitelman toteutus.

Säästösuunnitelmilla unelmat tavoitteiksi

Säästösuunnitelma sisältää tarkemman suunnitelman siitä, miten ja millä aikataululla sekä toimilla valitut oman talouden tavoitteet halutaan saavuttaa.

Kun säästötavoitteet on kirjattu ylös, voidaan helpommin laskea ja hahmottaa, onko niiden saavuttaminen mahdollista ja miten paljon säästöjä kuukaudessa tai viikossa niiden saavuttaminen vaatii. Isonkaan tavoitteen vaatima summa ei välttämättä enää tunnukaan niin isolta, kun sen pilkkoo pienempiin summiin joka viikko tai kuukausi säästettäväksi.

Katso esimerkki säästösuunnitelmasta:

Toteuttaminen on tärkeintä

Vaikka hyvin suunniteltu onkin sanonnan mukaan puoliksi tehty, on paraskin säästösuunnitelma vain yhtä hyvä kuin sen toteutus ja seuranta. Säästösuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen vaatii paitsi rahan ansaitsemista, niin myös paljon päätöksiä ja luopumisia muista ostoksista. 

Ajan kuluessa ajatukset voivat monesti myös muuttua siitä, mikä on tärkeää ja mikä ei. Tämän vuoksi omaa suunnitelmaa tulee myös päivittää aika ajoin, jotta se olisi jatkuvasti ajan tasalla.

Tehtävät

Tehtävä 1

Tutustu yllä olevaan säästösuunnitelmaan ja vastaa kysymyksiin.

Tehtävä 2

Mitä osia säästösuunnitelmaan kuuluu?

 • Tehdään yhdessä parin kanssa tai 3-4 hengen ryhmissä
 • Keskustelkaa seuraavista aiheista:
  • Mitä säästösuunnitelman tekeminen vaatii? Mitkä ovat sen vaikeimpia osia tehdä?
  • Mitä hyötyä säästösuunnitelman tekemisestä voi olla?
  • Milloin säästösuunnitelman tekemisestä voi olla hyötyä? Milloin ei?
 • Kirjatkaa vastauksenne ylös ja valmistautukaa jakamaan ne muille ryhmille.
 • Tehdään itsenäisesti tai yhdessä parin kanssa.
 • Tutustukaa viimeisimpään Finanssialan tutkimukseen suomalaisten oman talouden suunnittelutavoista
 • Selvittäkää tutkimuksesta:
  • Kuinka pitkällä aikavälillä 15–17-vuotiaat yleensä suunnittelevat talouttaan? Kuinka moni ei suunnittele lainkaan?
  • Kuinka monella prosentilla 15–17-vuotiaista on säästöjä tai sijoituksia?
  • Mihin asioihin tai tarkoitukseen suomalaiset aikovat käyttää säästöjä tai sijoituksia?
 • Kirjatkaa vastaukset ylös ja valmistautukaa keskustelemaan niistä muun luokan kanssa.
 • Tehdään itsenäisesti
 • Oman säästösuunnitelman tekeminen voi auttaa sinua hahmottamaan paremmin, mihin haluat säästää ja miten kauan summan säästäminen veisi aikaa.
 • Tehtävävaiheet:
  1. Listaa enintään kolme omaa tavoitetta tai hae ne edellisessä osiossa tehdystä tehtävästä ja kirjaa ne säästösuunnitelmapohjaan.
  2. Kirjaa tavoitteiden vaatimat summat tavoitteiden viereen.
  3. Kirjaa tavoitteiden saavuttamisaika summan viereen
  4. Laske, kuinka monta kuukautta ja viikkoa tavoitteeseen on. Kirjaa aika kuukausina ja viikkoina tavoitteen viereen. 
  5. Jaa tavoitteen vaatima summa kuukausilla ja viikoilla saadaksesi sen vaatiman kk-/vko-säästösummat.
  6. Toista vaiheet 2-5 kaikille listaamillesi tavoitteille
  7. Jos kk-/vko-säästösumma tuntuu sinusta mahdolliselta tavoittaa, hienoa – olet tehnyt toimivan säästösuunnitelman!
  8. Jos ei, mieti uudelleen tavoitteitasi. Voit jättää vain tärkeimmät tavoitteet mukaan, laskea niiden vaatimia summia ja/tai pidentää säästöaikaa. Eli tee vaiheet 1-6 uudelleen ja palaa kohtaan 7-8. Toista pari-kolme kertaa, kunnes olet tyytyväinen suunnitelmaan ja pidät sitä mahdollisena toteuttaa.
 • Kirjaa oma säästösuunnitelmasi taulukkoon. Voit myös tallentaa sen puhelimesi näytönsäästäjäksi tai printata sen kotisi pöydälle tai seinälle muistilapuksi.