» Kirjaudu 

Suojautuminen

Ei huolta huomisesta?

Opit

 • ymmärtämään tyypillisiä taloudellisia riskejä ja tapoja niiden vähentämiseen
 • erilaisista vakuutustyypeistä ja vakuutuslajeista 
 • arvioimaan, milloin vakuutus on hyödyllinen
 • ymmärtämään, mitä identiteetti- ja maksuvälinevarkaus tarkoittavat ja millä keinoilla niiltä voi suojautua
 • tapoja, joilla voit turvata omaa talouttasi.

Avaintermit

 • riski 
 • vakuutukset
 • identiteettivarkaudet
 • tietosuoja
 • kuluttajaoikeudet
 • itsesuojelu
 • Jarkon huolia helpotti se, että heillä on kotivakuutus. Miksi kotivakuutukseen turvautuminen voi kuitenkin olla turhaa Jarkon ja Fannin tilanteessa?
 • Fanni puhuu nigerialaiskirjeistä eli huijausviesteistä. Voiko kuka tahansa saada huijausviestejä?
 • Millä eri tavoin Jarkko olisi voinut varmistaa viestin aitouden, kun hän sai kuulla olevansa Saksan kuningas?

Zaldo 7.testi

Oletko kuullut huijausviesteistä? (1-5 tähteä)

1 tähti: Olen kuullut ja saanut itsekin huijausviestejä.

2 tähteä: Olen kuullut, mutten ole saanut itse huijausviestejä.

3 tähteä: Olen ehkä kuullut, mutten ole varma..

4 tähteä: Ehkä olen, ehkä en.

5 tähteä: En ole koskaan kuullutkaan. Mitä ne on?

7.1 Ei huolta huomisesta?

Sijoittamisen osiossa tutustuttiin taloudelliseen riskiin ja siltä suojautumiseen hajauttamisen avulla. Kertauksena taloudellinen riski tarkoittaa sitä, että joku tapahtuma voi vaikuttaa miinusmerkkisesti omaan talouteemme ja voimme sen seurauksena menettää säästöjämme.

On olemassa myös muunlaisia taloudellisia riskejä, esimerkiksi:

 • omaisuuttamme voi rikkoutua tai tulla varastetuksi
 • joudumme korvaamaan jollekin toiselle aiheuttamiamme vahinkoja
 • voimme sairastua ja meidän tulee maksaa sen seurauksena tutkimuksia, hoitoja ja lääkkeitä.
 

Erityisesti tällaisiin sijoittamiseen liittymättömiin riskeihin on viisasta varautua ennalta, koska ne voivat vaikuttaa jokapäiväisiin menoihimme. Varautumisessa auttaa seuraavat kolme ohjetta:

Pyri välttämään vahinkotilanteita viimeiseen asti. Pitämällä itsestään ja tavaroistaan jatkuvasti hyvää huolta vähentää jo paljon riskejä.

Vararahastolla tarkoitetaan yllättävien menojen varalle säästettyä summaa. Jos esimerkiksi puhelimesi näyttö menee rikki ja sinulla on vararahasto, on helppoa vain marssia puhelinliikkeeseen, korjauttaa näyttö ja maksaa korjauslasku. Ilman vararahastoa joutuisit mahdollisesti käyttämään rikkinäistä kännykkää pitkään, koska sinulla ei olisi varaa korjauttaa sitä.

Isommilta taloudellisilta riskeiltä kuten kalliilta hoitokuluilta, tuhansien eurojen omaisuusvahingoilta ja muilta yllättäviltä isoilta menoilta suojautumista varten on hyvä ostaa vakuutus tai vakuutuksia. Vakuutukset eivät voi estää itse vahinkoa tapahtumasta, mutta ne voivat pienentää vahingon taloudellista riskiä korvaamalla osan tai kaikki vahingon aiheuttamista kustannuksista.

Yhdistämällä näitä kolmea neuvoa voi taloudellisilta riskeiltä varautua melko hyvin ja voi nukkua yöt rauhassa murehtimatta mitä omalle taloudelle voisi tapahtua.

Tehtävät

Tehtävä 1

Oikein vai väärin?

Tehtävä 2

Vedä ja pudota vahinkotyyppi sille sopivaan varautumistapaan.

 

 • Tehdään itsenäisesti tai parin kanssa.
 • Tiesitkö, että kuntien ja kaupunkien vastuulla on koululaisten koulupäivän aikana sattuneiden tapaturmien kustannusten korvaaminen?
 • Tutustu Ylen uutiseen aiheesta ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
  • Missä tapaturman pitää sattua, jotta kunta tai kaupunki  korvaa sen hoitokustannukset?
  • Mitä hoitokustannuksia korvaus kattaa?
  • Poistuuko korvausvelvollisuus, jos ei esimerkiksi ole käyttänyt kypärää liikuntatunnilla ja kaatuu?
 • Kirjaa vastauksesi ylös ja valmistaudu jakamaan ne muun luokan kanssa.
 • Tehdään pareittain tai 3-4 oppilaan ryhmissä.
 • Tehdään pari- tai ryhmäväittely, jossa toinen väittelijä on sitä mieltä, että vararahasto on myös nuorilla tarpeellinen. Toinen on taas sitä mieltä, että varautuminen on rahanhukkaa. 
 • Valmistautukaa 5-10 minuuttia ja kirjoittakaa perusteluja oman väitteenne tueksi. Voitte käyttää lähdeaineistona mm. OP:n artikkelia aiheesta.
 • Väitellään! Ope tai luokkakaveri toimii puheenvuorojen jakajana.
 • Mitä opittiin? Kumpaa väitettä oli helpompi puolustaa, mitä itse ajattelet?
 • Tehdään itsenäisesti kotitehtävänä huoltajien kanssa.
 • Kysy huoltajiltasi, minkälaisia henkilö- ja/tai vahinkovakuutuksia sinun itsesi ja sinun hallussa olevan omaisuuden varalle on mahdollisesti otettu. Kysy myös, miten paljon vakuutuksesi maksavat.
 • Kirjaa vastaukset ylös.

7.2 Vakuutuksilla turvaa

Vakuutus

Vakuutus tarkoittaa sopimusta, joka tehdään vakuutuslaitoksen (esim. Pohjola, If, Turva) kanssa. Sopimuksen perusteella vakuutuslaitos korvaa vakuutuksessa mainitun vahingon kustannukset osittain tai kokonaan.

Vakuutuksen asiakirjat

Vakuutuksen tarkemmat tiedot kuten esimerkiksi sopimuksen osapuolet ja vakuutettu henkilö tai asia luetellaan tarkemmin vakuutuskirjassa. Vakuutussopimuksen liitteenä on myös vakuutusehdot, jotka kuvaavat tarkemmin mm. eri tilanteet, joissa vakuutus korvaa kustannuksia ja tilanteet, joissa vakuutus ei ole voimassa. 

Erilaisia vakuutuksia

Vakuutuksia on monia erityyppisiä riippuen vakuutettavan vahingon tyypistä:

 • henkilövakuutukset liittyvät taloudellisiin riskeihin, joita voi aiheutua henkilöihin koituvista tapahtumista kuten tapaturmista, sairastumisista, loukkaantumisista jne. 
 • vahinkovakuutukset taas kattavat omaisuuteen liittyvien vahinkojen kustannuksia, jotka aiheutuvat esim. jonkun asian rikkoutumisesta, varastamisesta tai katoamisesta.
 

Osa vakuutuksista on lakisääteisiä. Esimerkiksi autoilijoiden ja mopoilijoiden on pakko hankkia liikennevakuutus, joka korvaa vahinkoon syyttömän osapuolen taloudelliset menetykset. Suurin osa taas on vapaaehtoisia, kuten esimerkiksi hoitokulu-/koti– ja muut vakuutukset. 

Vapaaehtoisen vakuutuksen ottaminen tietyn vahingon varalta on järkevää silloin, jos ei itse pysty korvaamaan mahdollisia taloudellisia menetyksiä vahingon sattuessa. Monelle esimerkiksi omien hoitokulujen, oman mopon tai oman asunnon irtaimiston vakuuttaminen on viisasta taloudellisten riskien hallintaa. 

Tehtävät

Tehtävä 1

Yhdistä vakuutuksiin liittyvä termi oikeaan selitykseen. Voit etsiä termien selityksiä myös internetistä.

Tehtävä 2

Yhdistä oikea vakuutuslaji vahinkotyyppiin.
 
 • Tehdään itsenäisesti tai parin kanssa.
 • Vakuutusehdot on yksi tärkeimpiä asioita, mihin tulee tutustua vakuutusta ottaessa ja viimeistään korvauksia haettaessa. Niissä esim. kuvataan tarkemmin, milloin vakuutus on voimassa ja milloin ei.  
 • Tutustu OP:n autoturvan vakuutusehtoihin ja selvitä vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
  • 3.3: korvaako vakuutus viritetylle mopolle tapahtuvia vahinkoja?
  • 4.1.1.1: korvaako vakuutus mopoautoon asennettuja äänentoistolaitteita?
  • 4.1.2: korvaako vakuutus autossa ollutta matkapuhelinta?
  • 4.10.1: korvaako vakuutus varkauksia myös silloin, jos mopo tai mopoauto ei ole ollut lukittuna?
  • 4.11: korvaako vakuutus vahinkoja silloin, jos ajat syvään veteen ja moottori rikkoutuu?
 • Kirjaa vastauksesi ylös ja valmistaudu jakamaan ne muun luokan kanssa.
 • Tehdään itsenäisesti tai parin kanssa.
 • Tietyt vakuutukset ovat pakollisia jo 15-vuotiaana. Tutustu artikkeliin mopoilun vakuutustarpeista ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
  • Onko liikennevakuutus mopoilijalle pakollinen? Entä mönkijällä liikkuvalle?
  • Mitkä asiat vaikuttavat mopon liikennevakuutuksen hintaan?
  • Kuinka paljon voi maksaa, jos mopo on liikenteessä ilman liikennevakuutusta puolen vuoden ajan?
  • Mitä kustannuksia liikennevakuutus voi korvata?
 • Kirjaa vastauksesi ylös ja valmistaudu jakamaan ne muun luokan kanssa.
 • Tehdään itsenäisesti tai yhdessä parin kanssa.
 • Tutustu Talousgurun TikTok-videoon kotivakuutuksen järkevyydestä ja kirjaa ylös kolme syytä ottaa kotivakuutus. 
 • Keksi lisää esimerkkejä vahingoista, joita voi tapahtua kotona:
  1. omille tavaroille
  2. omalle vuokra-asunnolle
  3. naapuriasunnolle.
 • Kirjaa vastauksesi ylös ja valmistaudu keskustelemaan niistä muun luokan kanssa.
 • Tehdään itsenäisesti tai pareittain.
 • Vakuutuksia kannattaa aina vertailla ja niitä suositellaan kilpailuttamaan säännöllisin aikavälein, jotta saa parhaan mahdollisen vakuutuksen mahdollisimman edullisesti. Useimpien vakuutusyhtiöiden sivuilla voit tarkistaa, mitä kyseisen vakuutusyhtiön tarjoaman vakuutus maksaa.
 • Selvitä mopoilijoille ja mopoautoilijoille lain mukaan pakollisen liikennevakuutuksen hinta kolmesta vakuutusyhtiöstä. 
  • Selvitä valmiiksi vakuutettavan kulkuneuvon rekisterinumero (Vinkki: jos sinulla tai kaverillasi on mopo tai mopoauto, voit käyttää sitä hinnan hakemiseen. Voit myös esim. tori.fi:stä hakea jonkun myynnissä olevan mopon rekisterikilven numeron ja tehdä haun sillä. Käytä kuitenkin samaa rekisterinumeroa niin vakuutukset ovat vertailukelpoisia)
  • Käy hakemassa liikennevakuutuksen hinta OP:lta, If:ltä ja LähiTapiolasta Käytä vakuutusyhtiöiden. laskureita. Valitse vakuutustyypiksi suppein vakuutusvaihtoehto eli liikennevakuutus ja syötä oma henkilötunnuksesi. Voit hakea hintoja myös muiden verkossa olevien vakuutusyhtiöiden sivuilta.
  • Laske, kuinka paljon eroa on halvimman ja kalleimman liikennevakuutuksen välillä. 
 • Vaihtoehto: voit myös selvittää omien voimassa olevien vakuutustesi hinnat vanhempiesi kanssa vakuutusten vakuutuskirjoista ja kilpailuttaa ne.
 • Kirjaa saadut hinta-arviot ylös taulukkoon ja valmistaudu jakamaan ne muun luokan kanssa.

7.3 Varo varasta ja suojaudu

Omat rahat on hyvä pitää tallessa ja turvassa. Jos olet huolimaton ja unohdat rahaa esimerkiksi koulussa ruokalan pöydälle tai pudotat setelin vahingossa kaupassa, voit olla melko varma että raha on menetetty.

Verkossa on syytä olla varovainen

Nyt kun käteistä käytetään entistä vähemmän, vaanii varas myös verkossa ja omassa puhelimessa. Monet suomalaiset nuoretkin ovat joutuneet erilaisten huijausyritysten kohteeksi ja joutuneet ansaan. Koska pankista on vaikea suoraan varastaa rahaa, käyttävät huijarit yhä ovelampia keinoja. 

Sinua saatetaan houkutella mm. klikkailemaan linkkejä epäilyttäville sivuille tai antamaan henkilö- tai maksuvälinetietoja huijarille, jonka jälkeen huijari voi käyttää niitä netistä vapaasti keräämiensä tietojen ohella tilatakseen tai ostaakseen tavaraa sinun nimissäsi. Ja lasku ostoksista tulee sinulle maksettavaksi.

Muista myös oikeutesi kuluttajana

Varkaiden ja huijareiden tunnistamisen lisäksi on hyvä myös tietää oikeutensa kuluttajana, ettei tule turhaan menettäneeksi rahaa ostoksilla.  Laissa on tarkkaan säädelty kuluttajien suojaksi erilaisia kohtia, jotka turvaavat heidän asemaa. 

Tällainen suoja voi tulla tarpeen jos esimerkiksi tuote ei avaamisen jälkeen osoittaudukaan mainoksen kaltaiseksi, tuote rikkoutuu yllättäen tai ostaja tulee muuten vain toisiin ajatuksiin tekemästään ostoksesta. 

Tehtävät

Tehtävä 1

Yhdistä termi oikeaan selitykseen. Voit etsiä lisätietoja myös internetistä.
 

Tehtävä 2

Oikein vai väärin?

 • Tehdään itsenäisesti.
 • Netti on täynnä huijarikauppoja, jotka haluavat vain maksuvälinetietosi eivätkä toimita itse tuotetta. Osaatko erottaa feikin aidosta?
 • Katso video siitä, miten nettikaupat yrittävät huijata meitä.
 • Tee Ylen testi luotettavan verkkokaupan tunnistamisesta. Montako pistettä sait?
 • Lue myös testin alapuolella olevat vinkit.
 • Kirjaa tuloksesi ylös ja valmistaudu jakamaan se muun luokan kanssa.
 • Tehdään itsenäisesti.
 • Netissä tai puhelimessa varmaan jokainen on joskus törmännyt mitä mielikuvituksekkaimpiin huijausyrityksiin. 
 • Tee Ylen huijausvisa ja testaa, montako huijausta osaat tunnistaa. Montako pistettä sait?
 • Lue myös testin alapuolella olevat vinkit.
 • Kirjaa tuloksesi ylös ja valmistaudu jakamaan se muun luokan kanssa.
 • Tehdään parin kanssa tai 3-4 hengen ryhmissä.
 • Tutustu Rikosuhripäivystyksen ohjeeseen identiteettivarkaudelta suojautumiseen. 
 • Keskustelkaa parin kanssa tai ryhmässä ohjeista ja siitä, miten ne voisi käytännössä toteuttaa. Valitse mielestäsi top5 tärkeintä ohjetta.
 • Kirjoittakaa valitsemanne top5-ohjeista muutaman sanan ohjeet ylös ja valmistautukaa esittämään listanne muulle luokalle.
 • Tehdään itsenäisesti tai parin kanssa.
 • Tutustu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeeseen vaihto- ja palautusoikeudesta.
 • Vastaa seuraaviin kysymyksiin:
  • Ostat netistä vaatekaupasta farkut ja huomaat kotona niiden olevan väärää kokoa. Voitko palauttaa tuotteen ja saada rahasi takaisin tai vaihtaa farkut toiseen malliin? Miksi tai miksi et?
  • Ostat netistä uuden konsolipelin, saat sen postissa kotiin ja pelaat sitä kerran. Voitko palauttaa tuotteen ja saada rahasin takaisin? Miksi tai miksi et?
  •  Ostat paikallisesta ostoskeskuksesta uuden t-paidan ja huomaat kotona sen hiertävän ikävästi. Voitko palauttaa tuotteen ja saada rahasi takaisin tai vaihtaa t-paidan toiseen? Miksi tai miksi et?
 • Kirjaa vastauksesi ylös ja valmistaudu perustelemaan ne muulle luokalle.