» Kirjaudu 

Search
Close this search box.

Perheen talous

Perhe on paras?

Opit

 • mitä taloudellista hyötyä perheestä on perheenjäsenille
 • hahmottamaan tyypillisten perheiden tulo- ja menotasot
 • oman talouden suunnittelun, budjetoinnin ja sen seurannan merkityksen perheissä.

Avaintermit

 • perhe
 • talous
 • viitebudjetti
 • taloussuunnitelma

9.1 Perhe on paras?

Perhe- tai raha-asioiden kannalta kotitalous muodostuu kaikista niistä henkilöistä, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan. Kotitalouteen voi esimerkiksi kuulua kaksi aikuista, kaksi aikuista ja kaksi lasta tai yksi aikuinen ja yksi lapsi.

Erillisiä vai yhteisiä menoja?

Perheellä ja sen jäsenillä on erillisiä ja yhteisiä menoja. Erillisiä menoja ovat yleensä menot, jotka perheenjäsenet maksavat itse. Esimerkiksi lapsiperheissä omat herkuttelu- ja hupiostokset ovat yleensä tällaisia menoja. 

Perheen asunto ja sen vuokra, lainanhoitomaksu, siivous- tai korjauskulut sen sijaan ovat lapsiperheissä useimmiten sellaisia yhteisiä menoja, joiden kattamiseen osallistuvat aikuiset perheenjäsenet. 

Useimmiten yhteisten menojen maksut jaetaan aikuisten perheenjäsenten kesken heidän tulojensa suhteessa. Toisin sanoen jos perheenjäsen ansaitsee 2/3 perheen tuloista, on useimmiten tasapuolisinta että kyseinen perheenjäsen maksaa saman 2/3-osuuden perheen menoista. 

Perhe-elämän taloudelliset plussat ja miinukset

Perheessä asumisesta on tiettyjä taloudellisia plussia ja miinuksia.

Plussat:

 • Kodin, auton ja erilaisten tavaroiden yhteiskäytön myötä kukaan perheenjäsen ei joudu maksamaan niistä yhtä paljoa kuin mitä joutuisi maksamaan yksin asuessaan.
 • Perhe tuo myös perheenjäsenilleen edullisemmin turvaa. 
 • Perhe voi esimerkiksi säästää yhdessä pahan päivän varalle yhteisen vararahaston, hankkia vakuutukset ja niin edelleen. 
 • Perheenjäsenet usein myös auttavat toisiaan ja voivat lahjoittaa toisilleen rahaa.

Miinukset:

 • Perheen talouden hoitaminen vaatii hyötyjen ohella enemmän hoitoa ja ylläpitoa, koska tuloja ja menoja on paljon enemmän kuin yksittäisellä henkilöllä. 
 • Perheenjäsenten tai ainakin sen päättävässä asemassa olevien tulee paljon useammin  keskustella ja sopia yhdessä monesta erilaisesta oman talouden asiasta kuten perheen ostopäätöksistä, säästötavoitteista ja lainaamisesta.

Tehtävät

Tehtävä 1

Oikein vai väärin?

Tehtävä 2

Vedä ja pudota perheen tapahtumat oikeisiin laatikoihin sen perusteella, vaikuttavatko ne yleensä perheen talouteen

 • Tehdään itsenäisesti tai pareittain.
 • Tutustutaan Ylen uutiseen tavoista, joilla perheissä jaetaan menoja ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
  • Mitkä ovat uutisessa mainitut kolme tapaa jakaa menoja perheissä?
  • Mitä on hyvä kysyä puolisolta ennen yhteisen talouden perustamista?
  • Miksi rahasta on hyvä puhua perheessä?
 • Kirjaa vastaukset ylös perusteluineen ja valmistaudu jakamaan ne muun luokan kanssa.
 • Tehdään pareittain tai 3-4 hengen ryhmissä.
 • Tutustukaa S-Pankin tutkimukseen suomalaisten talouden tabuista ja etsikää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
  • Miksi tutkimuksessa mukana olleet eivät puhu raha-asioistaan?
  • Kuinka monta prosenttia vastaajista ei puhu oikein avoimesti raha-asioistaan edes läheistensä kanssa?
 • Pohtikaa myös seuraavia asioita ja vertailkaa omia kokemuksianne:
  • Miksi suomalaiset eivät mieluusti puhu rahasta?
  • Puhuvatko nuoret enemmän rahasta kuin aikuiset? Miksi?
  • Puhutaanko teillä kotona raha-asioista? Millä tavalla?
 • Kirjatkaa vastauksenne ylös ja valmistautukaa jakamaan ne muun luokan kanssa.
 • Tehdään parin kanssa tai 3-4 hengen ryhmissä.
 • Katsokaa Ylen Teinin taloustaito –sivun video ”Raha on valtaa”.
 • Pohtikaa sen jälkeen vastauksia videon alla oleviin kysymyksiin:
  • Miten rahankäytöstä päätetään teidän perheessänne?
  • Millainen on sinusta hyvä talouspomo?
  • Saako pomo käyttää rahaa enemmän kuin muut?
  • Onko oikein asettaa ehtoja (esim. kotitöiden tekemistä) sille, että muut saavat rahaa?

9.2 Perheiden taloudellisia eroja

Erilaisia perheitä

Samalla tavalla niin kuin jokainen ihminen on erilainen, on jokainen perhe ainutlaatuinen. Perheiden koko vaihtelee aikuisten ja lasten määrän osalta, asuinpaikka on kaikilla eri ja perheen huoltajien työpaikat eroavat toisistaan. 

Myös perheiden mieltymykset ovat hyvin erilaisia: jotkut perheet arvostavat kaupungin palveluita, toiset maaseudun rauhaa kolmannen perheen matkustaessa aktiivisesti ja neljännen lahjoittaen omaa aikaa ja rahaa hyväntekeväisyyteen.

 

Erilaisia talouksia

Perheiden talouksissa on samoin suuria eroja. Opiskelijana olevan yksinhuoltajavanhemman perheen käytettävissä on paljon vähemmän tuloja kuin kahden työssäkäyvän vanhemman perheessä. 

Jossain perheessä voi olla sairauksien ja työttömyyden myötä vaikeuksia kattaa pakolliset ruoka- ja asumismenot kun taas toisessa perheessä mietitään oman kokin ja siivoojan palkkaamista arjen aikatauluja helpottamaan.

Suomessa perheiden taloudellisista eroista huolimatta yleensä kaikilla perheillä on varsin hyvä elintaso verrattuna moniin muihin maihin. Harva perhe maassamme esimerkiksi joutuu asumaan ilman omaa asuntoa, sähköä tai vettä.

Tehtävät

Tehtävä 1

Oikein vai väärin?

Tehtävä 2

 Vedä ja pudota asiat oikeaan laatikkoon sen perusteella, vaikuttavatko ne vähäistä enemmän perheiden välisiin tulo-, meno-, varallisuus- tai velkaeroihin.

 • Tehdään itsenäisesti.
 • Tee Takuusäätiön Mitä eläminen maksaa -visa
 • Montako pistettä saat? Yllättikö jonkun asian hinta?
 • Kirjaa saamasi pisteet ylös ja valmistaudu jakamaan ne muun luokan kanssa.
 • Tehdään itsenäisesti tai pareittain.
 • Helsingin yliopisto julkaisee vuosittain tutkimuksen (v2021 tutkimus) siitä, mitä kohtuullisen minimin eläminen maksaa Suomessa eri perheissä. Toisin sanoen tutkimuksesta voi nähdä, mitkä ovat tyypilliset minimimenot, joita eri tyyppisissä perheissä on.
 • Selvitä vuoden 2021 tutkimuksesta (sivut 25-26) seuraavat asiat:
  • Paljonko tyypillisen yksinhuoltajaperheen + kahden teini-ikäisen lapsen kohtuulliset ruokamenot ovat kuukaudessa?
  • Paljonko ovat tyypillisen pääkaupunkiseudulla elävän teiniperheen (kaksi aikuista ja kaksi lasta) kohtuulliset kuukausimenot yhteensä?
  • Entä kolmelapsisen teiniperheen muualla Suomessa (ei yli 100 000 asukkaan kaupungit)?
  • Paljonko tyypillisesti yhden 13-17v nuoren kohtuulliset kuukausimenot ovat yhteensä?
 • Pohtikaa, mistä erot johtuvat ja kirjatkaa vastaukset ylös.
 • Tehdään itsenäisesti tai parin kanssa.
 • Gapminder on itsenäinen ja kansainvälinen voittoa tuottamaton organisaatio, jonka tarkoituksena on taistella maailmanlaajuisia väärinkäsityksiä vastaan. 
 • Tutustu Gapminderin elintasovertailusivuun seuraavien ohjeiden avulla:
  • Ohjeet: valitse ylhäältä vasemmalta tutkittavaksi asiaksi Families. Seuraavassa kentässä voit valita maanosan tai maan. Valitun maanosan ja/tai maan perusteella löydetyt perheet tulevat alle näkyviin. Voit vielä lisäksi valintanauhaa leventämällä tai kaventamalla rajata valinnan näyttämään köyhimmät (poorest) ja rikkaimmat (richest) perheet.
 • Selvitä vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
  • 1. Pohjoismaat
   • Valitse tarkasteltaviksi maiksi Tanska (Denmark) ja Ruotsi (Sweden) Euroopan alta. Paina OK päivittääksesi valinnan.
   • Miten isot ovat vähä- ja suurituloisimman perheen käytettävissä olevat tulot? 
   • Klikkaa vähä- ja suurituloisimpiin perheisiin ja valitse seuraavalta näytöltä kohta “Visit this family” niin näet miten perhe asuu ja elää. Mitä eroja vähä- ja suurituloisimmilla on käytännön arjessa?
  • 2. Aasia
   • Valitse tarkasteltavaksi maaksi Kiina. Paina OK päivittääksesi valinnan.
   • Miten isot ovat vähä- ja suurituloisimman perheen käytettävissä olevat tulot? 
   • Valitse keskituloinen perhe valintanauhan keskeltä ja paina “Visit this family”. 
   • Miten keskituloisen kiinalaisen perheen elämä eroaa suomalaisesta perheestä?
  • 3. Afrikka
   • Valitse tarkasteltavaksi mantereeksi Afrikka. Paina OK päivittääksesi valinnan.
   • Miten isot ovat vähä- ja suurituloisimman perheen käytettävissä olevat tulot? 
   • Valitse keskituloinen perhe valintanauhan keskeltä ja paina “Visit this family”. 
   • Miten keskituloisen afrikkalaisen perheen elämä eroaa suomalaisesta perheestä? Entä pienituloisen perheen elämä?


Kirjaa vastauksesi ylös ja valmistaudu jakamaan havaintosi muun luokan kanssa.

9.3 Hyvä taloudenpito perheissä

Perheiden hyvä taloudenpito noudattaa samoja periaatteita kuin yksittäisten henkilöiden. Samoin kuin yksilöiden, myös perheiden on hyvä miettiä yhteisiä arvoja, tavoitteita, säästö- ja taloussuunnitelmia sekä sopia rahan käytöstä yhteisesti.

Pankki on myös perheen taloutta varten

Perheen yhteiset rahat on hyvä tallettaa pankkiin ja antaa vastuullisille perheenjäsenille pankkitiliin käyttöoikeudet. Esimerkiksi yhteinen ruoka- tai taloustili, yhteinen vararahasto tai yhteinen luottokortti (ns. rinnakkaiskortti) on käytössä monessa perheessä. 

Perheenjäsenet voivat hankkia myös yhteisiä sijoituksia, vakuutuksia ja lainoja yhteisiä hankintoja kattamaan. 

Enemmän talousasioita

Perheen taloudenpito on sitä haastavampaa, mitä enemmän perheenjäseniä, omistettuja asioita ja tapahtumia perheessä on. Tällöin nimittäin myös eri taloustapahtumien ja erilaisten tilanteiden sekä hoidettavien talousasioiden määrä kasvaa nopeasti. 

Niiden hallitsemiseksi perheissä on hyvä varata taloudenhoidolle riittävästi aikaa ja huomiota, opiskella oman talouden asioiden hallitsemista sekä keskustella rahasta aina tarvittaessa.

Kuka on perheen rahaministeri?

Monessa perheessä talousasioita hoitaa osaamisesta ja ajasta riippuen joko toinen vanhempi yksin tai molemmat vanhemmat yhdessä omat vastuualueet sopien. 

Toinen voi esimerkiksi maksaa päivittäisiä laskuja ja siirtää ylimääräistä rahaa säästöön ja toinen pitää huolta vakuutusten, lainojen sekä eri sopimusten kilpailuttamisesta.    

Tehtävät

Tehtävä 1

Oikein vai väärin?

Tehtävä 2

Vedä ja pudota asiat yksilön tai perheen hoidettaviin talousasioihin.

 • Tehdään pareittain tai 3-4 hengen ryhmissä.
 • Tutustukaa Vau.fi:n artikkeliin erilaisista tavoista jakaa perheen menojen maksuvastuuta
 • Valitkaa tavoista mielestänne paras. Pohtikaa ja kirjatkaa ylös, miksi se on mielestänne muita tapoja parempi. Valmistautukaa jakamaan perustelunne muille.
 • Tehdään itsenäisesti.
 • Lapsiperheissä on paljon menoja ja rahan riittämisen vuoksi niiden tärkeysjärjestykseen laittaminen on tärkeää. 
 • Tee Marttaliiton testi lapsiperheen välttämättömien, tarpeellisten ja turhien menojen lajittelusta.
 • Montako pistettä sait? Olitko eri mieltä joistain asioista testin kanssa?
 • Kirjaa pisteesi ja ajatuksesi ylös ja valmistaudu jakamaan ne muun luokan kanssa.
 • Tehdään itsenäisesti kotitehtävänä.
 • Tutustu Ylen Teinin taloustaito –sivun videoon Mitä maksan? ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
  • Kuinka paljon sinulla menee itse maksamiesi menojen lisäksi rahaa kuukaudessa harrastuksiin, ruokaan, vaatteisiin, vakuutuksiin yms? (voit kysyä vanhemmiltasi apua laskemisessa)
  • Kuinka paljon harrastuksiin, kouluun tai kavereille vieminen tai kulkeminen vie bensarahaa vanhemmiltasi?
  • Onko sinulla sellaisia vanhempiesi maksamia menoja, joista voisit luopua?
 • Voit kysyä vanhemmiltasi myös apua menojen selvittämiseen.
 • Kirjaa vastauksesi ylös.