skip to Main Content

Tässä kokonaisuudessa käsitellään tulojen ja menojen tasapainoa. Tulet oivaltamaan, ettei yhtä oikeaa tapaa rahankäyttöön ole. Oman talouden hallinta ei kuitenkaan ole vaikeaa tai mahdotonta, jos seuraat ja mietit, mihin rahaa haluat kuluttaa.

Mitä tulet oppimaan?

  • Ymmärrät, mistä rahaa tulee ja mihin sitä menee
  • Hahmotat perheen rahan kulutusta
  • Opit seuraamaan ja suunnittelemaan omaa rahankäyttöä

Nämä termit tulevat sinulle tutuiksi:

ansiotulo, pääomatulo, tulonsiirto, bruttotulo, nettotulo, välttämättömät menot, vapaaehtoiset menot, vero, arvonlisävero, budjetti

Mitä odotettavissa?

  • 4 oppimisosiota + kertaus

Kerro meille, vielä miten arvioisit omaa osaamistasi:


Back To Top